RSS

Tuesday, February 16, 2010

KELEBIHAN AMALAN AYAT KURSI (ILMU GHAIB)

Twassul

- Ila hadrotin nabiyyil musthofa rosulillahi SAW, Al Fatihah 1x.

- Tsumma ila hadroti ashabihi minal ambiya’i wal mursalin wa a khussu khossotan, ila hadrotin nabiyalloh ilal Abbasil Hidir Baliya bin Malkan As, waila hadroti syeikh Muhyiddin Abdul Qodir Al Jaelani Qoddasallohu sirrohuma wa ‘a’ada alaiya mimbarokatihima wakaromatihima wa ulumihima wamiddana bimada dadihima syaiun lillahi lahuma walahum Al Fatihah 3x.
- Tsumma ila hadroti syeikh Syarif Hidayatulloh, wambah Kuwu Cakra Buana, wakhodamus syarifah min ahli masjid agung Kesepuan Cirebon, Qoddasallohu sirrohuma wa ‘a’ada ‘alaiya mimbarokatihima wakaromatihima wa ulumihima wamiddana bimada dadihima syaiun lillahi lahum Al Fatihah 1x.
- Tsumma ila hadroti Abil Qosim Al Bagdadi, waila hadroti Abul Hasan Assyadili, wa Abul Abbas Al Jahri Baliya Bin malkan, waila hadroti syeikh Abdul Qodir Al Jaelani waila hadroti syeikh Syarif Hidayatulloh wambah Kuwu Cakara Buana, wa kyai Bukhori, syaiun lillahi lahum Al Fatihah 7x.


Baca ayat kursy sampai akhir


Allohumma inni as’aluka bihakikal adzim,
Wabihakki nuri wajhikal karim,
Wabihakki hadzihil ayatis syarifah,
Wabihaibati hadzihil ayatis syarifah,
Wabi Manzilati hadzihil ayatis syarifah,
Wabifadli hadzihil ayatis syarifah
(antul himani ilman ladunian nafi’an waddunya wal akhiroh),

Inaka ala kulli syai’in qodir, wabil ijabati jadir. Wasolloha wasalam ala khoiri khol kihi muhammadin wa’ala alihi wasoh bihi wasallam walahamdulillahi robil ‘alamin.
 
 
Cara Ritual


Dalam suatu amaliyah ilmu ayatul Kursyi terbagi menjadi 5, yaitu ; 7 hari, 17 hari, 21 hari, 31 hari, dan 41 hari. Semua itu tergantng dari seorang ritualis itu sendiri, untuk sebuah keikhlasan dalam memilih arti tirakat diatas. Dan sebagai suatu kunci pula, siapkan Buhur Ambar.
Karena buhur tersebut, aroma wanginya sangat dikusai oleh Naibiyulloh Muhammad SAW, hingga turun temurun buhur tersebut selalu dipakai para khosois ahli batin sebagai salah satu syarat dan sunnatur rosul.

Diantara 10 Keistimewaan Ilmu Ayatul Kursy

Dalam suatu tujuan hidup sebuah tirakat atau mudawamkan ilmu diatas sangatlah penting. Karena diantara 10
macam keistimewaan tentunya sangat manfaat baik didalamnya disertai puasa maupun tidak adanya.

1. Sarana magis pengasihan diri
Sebagai seorang spiritualis yang menginginkan suatu asihan raja maupun ratu pelet jagat buana. Baiknya lakukan dengan pasa BILA RUHIN (tanpa makan yang bernyawa) selama 7 hari atau 17 hari lamanya. Untuk menjadi paten suatu asihan. Baiknya ikuti cara sebagai berikut :
Sebelum melaksanakan ritual diatas, baiknya sholat hajat terlebih dahulu dua rakaat. Dan sesudahnya bakar buhur ambar sebagai suatu syarat sunnatur rosul.
Baca tawasul terlebih dahulu. Baru kemudian baca ayatul Kursy sebanyak 41x diteruskan dengan doanya sebanyak 21x
Setelah selesai ritual diatas, bakarlah buhur ambar kembali, dan asapkan kedua telapak tangan diatasnya + 1 menit. Lalu usapkan kedua telapak tangan tersebut kewajah. Sebagai suatu sarana magis pembuka aura ketampanan maupun kecantikan tentunya.
Paling baik waktu ritual pada jam 23.00.

2. Sebagai suatu ilmu pelet jarak jauh
Dalam suatu tembakan magis dengan kiat ini, panah asmara bisa dibuktikan secara langsung hasilnya. Dengan suatu ketentuan sebagai berikut. Carilah daun nangkah tunggal, dengan arti kata, daun ini hanya satu helai dalam satu tangkai. Yang banyak didapat pada tangkai buah nangka yang sudah tua atau akan matang.
Dan biasanya warna daun tersebut sudah agak menguning. Carilah sebanyak mungkin hingga sebuah ritual maha dahsyat. Siap dilaksanakan :
Tulis nama lengkap orang yang akan kita tuju, berikut nama orang tuanya diatas daun nangka tersebut.
Bakarlah buhur ambar. Dan asapilah daun nangka tersebut sambil dibolak-balik + 1 menit.
Bacalah tawassul terlebih daulu, kemudian diteruskan dengan membaca ayatul Kursy sebanyak 121x, lalu ditutup dengan doa sebanyak 41x hanya saja dalam pembacaan doa. Setiap pada kalimah (…) isi didalamnya dibuang dan diganti dengan kalimah (ANTASY FIA HUB… sebut nama yang dituju) baru dilanjutkan dengan kalimah diluar kurung.


Untuk pembuktian masuk belumnya sebuah perjalanan pelet. Celupkan daun nangka yang sudah diritualkan, pada minyak tanah, solar, bensin, atau benda cair lainya. Dan bakarlah daun tersebut, apabila terbakar habis. Maka ilmu pelet itu belumlah mengenai sasaran. Tapi, bila hanya terbakar separuh daun, itu pertanda ilmu pelet telah mengenainya.

3. Untuk media penyembuhan
Dalam penyembuhan suatu penyakit, baik medis maupun non medis adanya. Ambillah satu botol air mineral dengan tata cara sebagai berikut :
- Bakar buhur ambar
- Peganglah botol air mineral dengan kedua tangan Anda.
- Bacalah sanad atau tawassul terlebih dahulu. Lalu mohonkan suatu kesembuhan pada sang Kholiq secara tulus dan ikhlas.
- Bacalah ayatul Kursy berulang-ulang, sambil pikiran kita terfokus pada air mineral tersebut sampai adanya suatu perubahan. Dengan kata lain, kita akan merasaka suatu hawa dingin pada air mineral yang kita pegang. Seolah air tersebut diberi es batu didalamnya. Bila sudah begitu adanya, baru kita teruskan dengan doa sebanyak 3x. Hanya saja dalam (….) kalimatnya diganti dengan lapadz (ANTASY FIYA MARODO…. Minta kesembuhan untuk…..).

4. Memperlancar rizqi
Sebagai suatu pengangkatan derajat duniawiyah. Wabil Khusus, dalam materi kerezekian tentunya. Coba ikuti kiat sebagai berikut :
Setip sholat fardhu mudawamkanlah ilmu ayatul Kursy dengan suatu ketentuan.
Tawassul (seikhlasnya) ayatul Kursy 11x dan doanya 7x, lakukan cara tersebut setiap hari. Insya Allah, suatu kerejekian maha dahsyat akan mengiringi hidup anda.

5. Zimat pagar ghoib

Menjaga suatu kewaspadaan itu wajib hukumnya. Apabila kian merebaknya suatu ilmu yang disebut istilah; teluh, santet, maupun tenung. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, pagarlah rumah Anda dengan sarana magis ayatul Kursy. Dengan cara sebagai berikut :
Tulislah dalam sehelai kertas, dari tawassul ayatul Kursy hingga sampai kedoanya dengan sebuah tinta ja’faron super, dan tempelkan diatas pintu rumah. Niscaya akan aman dari marabahaya bersifat hitam.

6. Azimat kerezekian
Sebagai penarik rizki 4 penjuru mata angina. Lakukan cara no 5 diatas. Dan masukkan azimat tersebut pada laci uang dagangan kita. Insya Alloh, suatu keberuntungan menyertai rizki Anda.


7. Sarana kecerdasan akal
Suatu akal pandai, patut kita jaga sebagai suatu sarana pemahaman, hanya saja, bila putera-puteri kita tak demikian adanya. Bagaimana mencari suatu solusinya, dengan kiat ayatul Kursy, semoga suatu kecerdasan akal akan diperolehnya.
Ambil kemenyan Arab putih sebesar kuku anak-anak, masukkan kemenyan tersebut pada air susu panas.
Bakar buhur ambar, lalu bacalah tawassul sebagai suatu kunci, kemudian diteruskan dengan membaca ayatul Kursy 3x, serta doanya 3x. Saat sampai di (…..) diganti dengan kalimat (ANTASYFIA MARODHO…..memohon) lalu ditiupkan pada air susu tersebut dan sesudahnya bisa diminumkan pada putera-puteri anda.


8. Sarana penarik mimpi
Bagi muda-mudi yang sedang dilanda asmara, tentunya amatlah ingin sang pujaan hati memimpikan kita. Semua itu bisa terlaksana dengan suatu kiat sebagai berikut :
- Ambil satu daun sirih, langsung metik dari pohonnya. Tulis nama yang akan kita tuju berikut nama kita sendiri, diatas daun sirih tersebut.
- Bakar buhur ambar dan asapi daun sirih magis tersebut.
- Baca tawassul, lalu ayatul Kursy sebanyak 17x ditutup dengan doa sebanyak 7x. Dalam (….) isilah dengan kalimat Salamun qaulan min robbir rohim 7x, jangan bernafas. Setelah selesainya doa, taruh daun sirih magis kebawah bantal untuk kita tiduri. Niscaya dalam hitungan jam, sang pujaan hati akan memimpikan kita.


9. Selamat dari suatu masalah
Dalam suatu kehidupan manusia, pastilah pernah mempunyai akan suatu masalah, baik kecil maupun besar adanya. Namun, yang jadi kendala apabila dalam suatu masalah, pihak ketiga ikut campur didalamnya. Sungguhlah rumit jalan keluarnya dengan kata lain.


Seperti halnya kita mempunyai hutang banyak dan selalu dikejar beberapa penagih misalnya. Bagaimana kita akan menghadapinya terus menerus, disinilah ilmu ayatul Kursy akan mengupasnya.
- Ambil garam kasar yang masih murni, masukkan dalam segelas air putih. Tulis nama-nama orang yang bermasalah dengan kita. Sesudahnya masukkan nama-nama tersebut dalam air garam.
- Bakar buhur ambar dan asapilah air garam diatasnya + 5 menit.
- Baca tawassul seikhlasnya, lalu diteruskan dengan membaca ayatul Kursy sebanyak 21x, kemudian doa 11x dalam (…..) doa. Ganti kalimatnya dengan lafadz (Allohumma salamatan linnasi min goiri ta’abin wala masyakotin), sesudah baca doa ini, diteruskan dengan kalimat sesudahnya.
- Buang air garam tersebut didepan pintu rumah kita. Niscaya orang yang punya masalah akan enggan atau malas menangihnya.

10. Sebagai sarana pengisian benda bertuah
Untuk spirituallis ilmu ayatul Kursy yang menginginkan suatu pengisian kedigjayaan ataupun lainnya, baiknya diikuti cara sebagai berikut :


- Puasa bila ruhin (tanpa makan yang bernyawa) selama 17 hari.
- Setiap jam 23.00, sholat hajat 2 rakaat, sesudahnya bakar buhur ambar sebagai sarana dan sunnaturrosul.

- Baca tawassul seikhlasnya. Lalu ayatul Kursy sebanyak 121x, dan doanya sebanyak 41x, lakukan cara seperti diatas selama 17 malam berturut-turut.
- Sebagai sarana pengisihan, ambil batu akik, kulit kijang, macan, gaman, dan lainnya yang ingin kita is
- Bakar buhur ambar dan asapi benda yang akan kita isi diatasnya + 5 menit, lalu masukkan benda tersebut pada segelas air putih.
- Baca ritual seperti diatas dengan hitungan ayatul Kursy sebanyak 21x dan doanya 11x, bila sampai di (….) hilangkan kalimat di dalamnya, diganti dengan sebuah tujuan pengisihan.


Untuk membuktikan masuk belumnya sebuah isian, lakukan cara sebagai berikut :
- Ambil benda yang sudah diisi. Lalu carilah kamar kosong dan tutup pintu kamar tersebut.
- Sebagai suatu penerangan, nyalakan sebatang lilin dan taruh diatas lantai.
- Mulailah duduk bersila + 1 meter dari nyala lilin.
- Fokuskan mata kita ke api lilin + 30 menit dalam focus ini, jangan sampai mata kita terpejam. Bila waktu sudah dianggap cukup, ambil benda yang barusan diisi, tataplah benda tersebut seperti halnya menatap api lilin. Bila benda tersebut berkunang-kunang dan mempunyai warna baik hijau, kuning, putih, hitam maupun merah, semua itu sudah menandakan isian kita masuk kedalamnya, yang disebut dengan isian PAMOR MAGIS.


Semoga dengan kiat ini, membawa anda ke supranatural yang handal.


DARI USTZ IDRIS N

3 comments:

  1. Kurafat..Syrik..bukan ayatul kursy itu yg berkesan jika tidak dgn izin Allah..it ya..Syirik jika seseorang itu mempersekutukan Allah..

    ReplyDelete
  2. Mhon izin copy paste dan mohon restunya, semoga Tuhan memberikan pahala, amin

    ReplyDelete