RSS

Wednesday, January 27, 2010

CARA MENARIK PUSAKA

Pusaka adalah benda-benda yang tertanam secara gaib dan memiliki khasiatnya tersendiri. Biasanya pusaka didapati dalam bentuk Batu, Keris, dan lain-lain. Berikut adalah cara yang boleh anda lakukan untuk menarik pusaka tersebut. Insya Allah anda akan mudah mendapatkan jika harta terebut serasi dengan anda1. Berpuasa Sunat pada hari Khamis
2. Pada malam jumatnya datanglah ke tempat yang diduga ada pusakanya.
3. Kirimkan Al Fatihah dengan susunan sbb:
- Khususon ila hadroti nabiyyil Saiyidina Muhammadin Shollalohu alaihi wassalam.. (Al Fatehah 1x)
- Tsumma ilaa hadroti jamii'il awliyaaillahi ta'aalaa khusuuson syaikh abdal qodir jailani al fatehah (al fatehah 1x)
- Tsumma ilaa hadroti jamii'il 'ulamaa'ishoolihiina wal 'ulamaa'irrosidiina syai'ulillahi lahumul faatihah (al fatehah 1x)
- Tsumma ilaa arwaahi jami'i ahlil qubur minal muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'minaati khususon ilaa hadroti ruuhi abii wa ummii wa jaddi wa jaddati was syaikh lahumul fatihah (al fatehah 1x)
- Khususon ilaa hadroti ruuhi nabiyillahil khidiri alaihis salaamul fatehah (al fatehah 1x)
4. Lanjutkan dengan membaca Al Ikhlas 1500 kali.


Insya Allah pusaka tersebut akan muncul setelah melakukan ritual diatas dan anda dapat mengambilnya. Jika satu kali belum berhasil, anda boleh lakukan lagi hingga berhasil. Harap bagi yang tidak berpengalaman dalam dunia ghaib tidak melakukannya bersendirian karena amat berbahaya jika khodam pusaka marah. Anda mestilah mempunyai "pertahanan diri" yang kuat sebelum melakukan penarikan pusaka tsb.

No comments:

Post a Comment